0888.770.988
1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 14/02/2023

02

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 14/02/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 14/02/2023...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 13/02/2023

02

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 13/02/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 13/02/2023...
THÔNG BÁO: Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Visa

02

2023

THÔNG BÁO: Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Visa

Triển khai kế hoạch phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc năm 2023, Trung tâm Lao động ngoài nước đã phối hợp với quý Sở hướng dẫn người lao động hoàn thiện nghĩa vụ tài chính và nộp hồ sơ xin cấp visa, tuy nhiên, thời...
Bổ sung hồ sơ xin cấp Visa cho người lao động theo Chương trình EPS

02

2023

Bổ sung hồ sơ xin cấp Visa cho người lao động theo Chương trình EPS

Thời gian qua, Trung tâm Lao động ngoài nước đã thông báo, hướng dẫn cho người lao động được chủ sử dụng lao động lựa chọn, ký hợp đồng hoàn thiện thủ tục xin cấp visa. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát hồ sơ có một số người...
Tập trung hoàn thiện thủ tục xuất cảnh cho lao động thuộc đối tượng CBT đặc biệt đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

02

2023

Tập trung hoàn thiện thủ tục xuất cảnh cho lao động thuộc đối tượng CBT đặc biệt đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động CBT đặc biệt đã được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn và có kế hoạch xuất cảnh theo thông báo của phía Hàn Quốc tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ...
Kế hoạch xuất cảnh ngày 06/02/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

02

2023

Kế hoạch xuất cảnh ngày 06/02/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 06/02/2023 (tải danh sách tại đây) như sau:
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 07/02/2023

02

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 07/02/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 07/02/2023...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 06/02/2023

02

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 06/02/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 06/02/2023...
Kế hoạch xuất cảnh ngày 30/01/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

02

2023

Kế hoạch xuất cảnh ngày 30/01/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 30/01/2023 (danh sách tại đây) như sau:
Danh sách bổ sung người lao động đạt yêu cầu trong ngành Ngư nghiệp

12

2022

Danh sách bổ sung người lao động đạt yêu cầu trong ngành Ngư nghiệp

Căn cứ thông báo ngày 29/12/2022 của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea), Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách những người lao động ngành ngư nghiệp đạt yêu cầu bổ sung trong kỳ thi tuyển lần 2 năm 2022 (danh...
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH EPS - TOPIK NĂM 2022

12

2022

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH EPS - TOPIK NĂM 2022

Đến với chương trình EPS - TOPIK, các bạn học sinh đều vui mừng khi đến giai đoạn này: Thời điểm làm hồ sơ đăng kí dự tuyển sau khi các bạn đã thi đậu kì thi EPS - TOPIK.
Tổ chức giáo dục định hướng Khóa K01-SN/2023

12

2022

Tổ chức giáo dục định hướng Khóa K01-SN/2023

Triển khai kế hoạch phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc năm 2023, căn cứ kế hoạch tiếp nhận của HRD Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tổ chức giáo dục định hướng Khóa K01-SN/2023 và đề nghị...