0888.770.988
1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Chính sách ân xá đối với người cư trú trái phép tại Hàn Quốc

11

2022

Chính sách ân xá đối với người cư trú trái phép tại Hàn Quốc

Ngày 02/10/2021 Bộ Tư pháp Hàn Quốc có thông báo về chính sách miễn xử phạt và không hạn chế tái nhập cảnh Hàn Quốc đối với người nước ngoài đang cư trú trái phép tại tại Hàn Quốc, trong đó có lao động EPS, cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH CẤP PHÉP LAO ĐỘNG EPS ĐỢT 1 CỦA HÀN QUỐC NĂM 2023

11

2022

KẾ HOẠCH CẤP PHÉP LAO ĐỘNG EPS ĐỢT 1 CỦA HÀN QUỐC NĂM 2023

Luật Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc được Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngày 16/8/2003, quy định Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS ), có hiệu lực từ ngày...
Kế hoạch xuất cảnh ngày 09/11/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

11

2022

Kế hoạch xuất cảnh ngày 09/11/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 09/11/2022 (tải danh sách tại đây) như sau:
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 07/11/2022

11

2022

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 07/11/2022

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 07/11/2022...
Cảnh báo người lao động tham gia chương trình EPS về việc sử dụng 2 hộ chiếu phổ thông

10

2022

Cảnh báo người lao động tham gia chương trình EPS về việc sử dụng 2 hộ chiếu phổ thông

Để hoàn thiện các thủ tục xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, người lao động đã nộp hộ chiếu cho Trung tâm Lao động ngoài nước để xin cấp visa, tuy nhiên vừa qua có một số trường hợp lao động mặc dù đã...
Kế hoạch xuất cảnh ngày 26/10/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

10

2022

Kế hoạch xuất cảnh ngày 26/10/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 26/10/2022 (tải danh sách tại đây) như sau:
TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG KHÓA K07-SN/2022

10

2022

TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG KHÓA K07-SN/2022

Triển khai kế hoạch phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc năm 2022, căn cứ kế hoạch tiếp nhận của HRD Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tổ chức giáo dục định hướng Khóa K07-SN/2022 và đề nghị...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 24/10/2022

10

2022

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 24/10/2022

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 24/10/2022...
Thông báo mức thu chi phí dự thi tiếng Hàn năm 2022 theo Chương trình EPS lần 2

10

2022

Thông báo mức thu chi phí dự thi tiếng Hàn năm 2022 theo Chương trình EPS lần 2

Tiếp theo Công văn số 698/TTLĐNN- TCLĐ ngày 29/9/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phối hợp tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2022 theo chương trình EPS lần 2,
Kế hoạch xuất cảnh ngày 17/10/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

10

2022

Kế hoạch xuất cảnh ngày 17/10/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 12/10/2022 (tải danh sách tại đây) như sau:
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 17/10/2022

10

2022

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 17/10/2022

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 17/10/2022...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 16/10/2022

10

2022

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 16/10/2022

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 16/10/2022...
Kế hoạch xuất cảnh ngày 12/10/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

10

2022

Kế hoạch xuất cảnh ngày 12/10/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 12/10/2022 (tải danh sách tại đây) như sau:
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 11/10/2022

10

2022

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 11/10/2022

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 11/10/2022...