0888.770.988
1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Bổ sung cách thức khai báo thông tin đối với lao động EPS

12

2022

Bổ sung cách thức khai báo thông tin đối với lao động EPS

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động EPS khai báo thông tin sau khi nhập cảnh Hàn Quốc và Trước khi khi hết hạn hợp đồng về nước, ngoài một số hình thức khai báo đang thực hiện, Văn phòng QLLĐ EPS tại Hàn Quốc bổ...
Bổ sung người lao động tham gia đào tạo định hướng theo hình thức trực tuyến Khóa K02-TT/2022

11

2022

Bổ sung người lao động tham gia đào tạo định hướng theo hình thức trực tuyến Khóa K02-TT/2022

Ngày 25/11/2022 Trung tâm Lao động ngoài nước đã thông báo đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố và người lao động về kế hoạch tổ chức và danh sách người lao động tham gia khóa đào tạo giáo dục định...
Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dành cho người lao động mẫu mực

11

2022

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dành cho người lao động mẫu mực

Để chuẩn bị các thủ tục cần thiết xin Visa tái nhập cảnh Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động thuộc đối tượng lao động mẫu mực (Danh sách xem tại ĐÂY) hoàn thiện hồ sơ như sau:
Tổ chức khóa đào tạo định hướng theo hình thức trực tuyến Khóa K02-TT/2022

11

2022

Tổ chức khóa đào tạo định hướng theo hình thức trực tuyến Khóa K02-TT/2022

Triển khai kế hoạch phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc năm 2022, trên cơ sở trao đổi, thống nhất với HRD Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tổ chức, danh sách người lao động tham gia khóa đào tạo...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 28/11/2022 dành cho lao động mẫu mực

11

2022

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 28/11/2022 dành cho lao động mẫu mực

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 28/11/2022...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 28/11/2022

11

2022

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 28/11/2022

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 28/11/2022...
Danh sách ca thi, địa điểm thi kỳ thi tiếng Hàn lần 2 năm 2022

11

2022

Danh sách ca thi, địa điểm thi kỳ thi tiếng Hàn lần 2 năm 2022

Triển khai Quyết định số 902/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 29/9/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho người lao động có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn...
Kế hoạch xuất cảnh ngày 23/11/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

11

2022

Kế hoạch xuất cảnh ngày 23/11/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 23/11/2022 (tải danh sách tại đây) như sau:
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 22/11/2022

11

2022

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 22/11/2022

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 22/11/2022...
TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG KHÓA K08-SN/2022

11

2022

TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG KHÓA K08-SN/2022

Triển khai kế hoạch phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc năm 2022, căn cứ kế hoạch tiếp nhận của HRD Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tổ chức giáo dục định hướng Khóa K08-SN/2022 và đề nghị...
Điều chỉnh thời gian thông báo thi và tổ chức thi tiếng Hàn

11

2022

Điều chỉnh thời gian thông báo thi và tổ chức thi tiếng Hàn

Triển khai Quyết định số 902/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 29/9/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho người lao động có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 15/11/2022

11

2022

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 15/11/2022

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 15/11/2022...
Kế hoạch xuất cảnh ngày 14/11/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

11

2022

Kế hoạch xuất cảnh ngày 14/11/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 14/11/2022 (tải danh sách tại đây) như sau: