0888.770.988
1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Thông tin XKLD Hàn Quốc

THÔNG BÁO LỊCH KHÁM SỨC KHỎE VÀ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS CHO LAO ĐỘNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP NĂM 2024

05

2024

THÔNG BÁO LỊCH KHÁM SỨC KHỎE VÀ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS CHO LAO ĐỘNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP NĂM 2024

Người lao động Nghệ An liên hệ với Trung tâm DVVL Nghệ An - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh Nghệ An để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo đúng thời gian quy định.
KẾ HOẠCH CẤP PHÉP LAO ĐỘNG LẦN 2 NĂM 2024

04

2024

KẾ HOẠCH CẤP PHÉP LAO ĐỘNG LẦN 2 NĂM 2024

Luật Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc được Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngày 16/8/2003, quy định Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS ), có hiệu lực từ ngày...
KẾ HOẠCH CẤP PHÉP LAO ĐỘNG LẦN 1 NĂM 2024

01

2024

KẾ HOẠCH CẤP PHÉP LAO ĐỘNG LẦN 1 NĂM 2024

Luật Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc được Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngày 16/8/2003, quy định Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS ), có hiệu lực từ ngày...
Kế hoạch cấp phép lao động lần 5 năm 2023

11

2023

Kế hoạch cấp phép lao động lần 5 năm 2023

Luật Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc được Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngày 16/8/2003, quy định Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS ), có hiệu lực từ ngày...
KẾ HOẠCH CẤP PHÉP LAO ĐỘNG LẦN 4 NĂM 2023

09

2023

KẾ HOẠCH CẤP PHÉP LAO ĐỘNG LẦN 4 NĂM 2023

Theo quy định của Luật này, các doanh nghiệp Hàn Quốc khi không tuyển dụng được lao động trong nước sẽ được phép tuyển dụng lao động nước ngoài với số lượng nhất định; việc giới thiệu, quản lý toàn bộ các vấn đề liên...
Kế hoạch xuất cảnh ngày 17/7/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

07

2023

Kế hoạch xuất cảnh ngày 17/7/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 17/7/2023 (tải danh tại đây) như sau:
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 18/7/2023

07

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 18/7/2023

​Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 18/7/2023...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 17/7/2023

07

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 17/7/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 17/7/2023...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 16/7/2023

07

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 16/7/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 16/7/2023...
Kế hoạch thí điểm tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc – nghề hàn năm 2023 theo Chương trình EPS

07

2023

Kế hoạch thí điểm tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc – nghề hàn năm 2023 theo Chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, được Bộ giao làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam triển khai tuyển chọn, đào tạo và...
Kết quả Vòng 1 - Thi tiếng Hàn năm 2023 trong ngành xây dựng, sản xuất chế tạo và kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

07

2023

Kết quả Vòng 1 - Thi tiếng Hàn năm 2023 trong ngành xây dựng, sản xuất chế tạo và kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

Từ ngày 08/05 đến 10/06/2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương...
Kế hoạch thí điểm tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc – nghề hàn năm 2023 theo Chương trình EPS

06

2023

Kế hoạch thí điểm tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc – nghề hàn năm 2023 theo Chương trình EPS

Thực hiện kế hoạch thí điểm tuyển chọn, phái cử lao động sang làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc – nghề hàn năm 2023 theo Chương trình EPS và danh sách các Trường đã được Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã...
Tổ chức giáo dục định hướng khóa K03-VH/2023

06

2023

Tổ chức giáo dục định hướng khóa K03-VH/2023

Triển khai kế hoạch phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc năm 2023, căn cứ kế hoạch tiếp nhận của HRD Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tổ chức giáo dục định hướng Khóa K03-VH/2023 và đề nghị...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 03/7/2023

06

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 03/7/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 03/7/2023...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 04/7/2023

06

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 04/7/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 04/7/2023...