0888.770.988
1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Thông tin XKLD Hàn Quốc

DANH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN EPS TOPIK NGÀNH NGƯ NGHIỆP - NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

07

2022

DANH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN EPS TOPIK NGÀNH NGƯ NGHIỆP - NÔNG NGHIỆP NĂM 2022

☑️Nông nghiệp: 74 huyện nghèo và 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025 (trừ các xã thuộc các huyện tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2022)....