0888.770.988
1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Kế hoạch xuất cảnh ngày 29/3/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

03

2023

Kế hoạch xuất cảnh ngày 29/3/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 29/3/2023 (tải danh sách tại đây) như sau:
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 26/3/2023

03

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 26/3/2023

​Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 26/3/2023...
Bộ Giáo dục công bố phương án tăng cường bảo vệ trẻ em bị bạo hành

03

2023

Bộ Giáo dục công bố phương án tăng cường bảo vệ trẻ em bị bạo hành

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 17/3 đã tổ chức Hội nghị các Bộ trưởng liên quan tới vấn đề xã hội lần thứ hai, công bố phương án tăng cường quản lý học sinh nghỉ học không phép dài ngày.
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 20/3/2023

03

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 20/3/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 20/3/2023...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 21/3/2023

03

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 21/3/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 21/3/2023...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 19/3/2023

03

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 19/3/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 19/3/2023...
Tập trung hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình EPS

03

2023

Tập trung hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tập trung để thanh lý hợp đồng, hoàn tất thủ tục hoàn trả tiền tiền ký quỹ đối với người lao động đã đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS hết hạn về nước hoặc...
Kế hoạch xuất cảnh ngày 27/02/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

02

2023

Kế hoạch xuất cảnh ngày 27/02/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 27/02/2023 (tải danh sách tại đây) như sau:
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 27/02/2023

02

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 27/02/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 27/02/2023...
Kế hoạch xuất cảnh ngày 20/02/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

02

2023

Kế hoạch xuất cảnh ngày 20/02/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 20/02/2023 (tải danh sách tại đây) như sau:
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 21/02/2023

02

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 21/02/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 21/02/2023...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 20/02/2023

02

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 20/02/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 20/02/2023...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 19/02/2023

02

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 19/02/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 19/02/2023...
Tập trung hoàn thiện thủ tục xuất cảnh cho lao động thuộc đối tượng mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS

02

2023

Tập trung hoàn thiện thủ tục xuất cảnh cho lao động thuộc đối tượng mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS

Căn cứ danh sách người lao động mẫu mực đăng ký nguyện vọng và cung cấp thông tin xin cấp visa đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo người lao động mẫu mực thời gian tập trung hướng...
Tổ chức khóa đào tạo định hướng theo hình thức trực tuyến Khóa K01-KH/2023

02

2023

Tổ chức khóa đào tạo định hướng theo hình thức trực tuyến Khóa K01-KH/2023

Triển khai kế hoạch phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc năm 2023, trên cơ sở trao đổi, thống nhất với HRD Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tổ chức,