0888.770.988
1
Bạn cần hỗ trợ?

Tiếng Hàn Du Học

Tiếng Hàn Du Học

Tiếng Hàn sơ cấp 1

11

2019

Tiếng Hàn sơ cấp 1

Bạn là người mới, chưa biết gì về môn ngoại ngữ xứ sở Kim Chi, khái niệm tiếng Hàn Quốc hoàn toàn là điều gì đó mới mẻ. Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, học những gì và làm như thế nào thì khóa học tiếng Hàn sơ cấp...
Tiếng Hàn sơ cấp 2

11

2019

Tiếng Hàn sơ cấp 2

Trong khóa học tiếng Hàn du học được chia ra làm 2 phần đó là tiếng Hàn sơ cấp 1 - tiếng Hàn sơ cấp 2. Hai khóa học cơ bản này nhìn chung có tầm quan trọng như nhau tuy nhiên không thể tách rời. Khi đã nắm vững các kiến thức nhập môn...