0888.770.988
1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dành cho người lao động mẫu mực

11

2022

Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dành cho người lao động mẫu mực

Để chuẩn bị các thủ tục cần thiết xin Visa tái nhập cảnh Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động thuộc đối tượng lao động mẫu mực (Danh sách xem tại ĐÂY) hoàn thiện hồ sơ như sau:
Tổ chức khóa đào tạo định hướng theo hình thức trực tuyến Khóa K02-TT/2022

11

2022

Tổ chức khóa đào tạo định hướng theo hình thức trực tuyến Khóa K02-TT/2022

Triển khai kế hoạch phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc năm 2022, trên cơ sở trao đổi, thống nhất với HRD Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tổ chức, danh sách người lao động tham gia khóa đào tạo...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 28/11/2022 dành cho lao động mẫu mực

11

2022

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 28/11/2022 dành cho lao động mẫu mực

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 28/11/2022...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 28/11/2022

11

2022

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 28/11/2022

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 28/11/2022...
Danh sách ca thi, địa điểm thi kỳ thi tiếng Hàn lần 2 năm 2022

11

2022

Danh sách ca thi, địa điểm thi kỳ thi tiếng Hàn lần 2 năm 2022

Triển khai Quyết định số 902/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 29/9/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho người lao động có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn...
Kế hoạch xuất cảnh ngày 23/11/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

11

2022

Kế hoạch xuất cảnh ngày 23/11/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 23/11/2022 (tải danh sách tại đây) như sau:
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 22/11/2022

11

2022

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 22/11/2022

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 22/11/2022...
TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG KHÓA K08-SN/2022

11

2022

TỔ CHỨC GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG KHÓA K08-SN/2022

Triển khai kế hoạch phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc năm 2022, căn cứ kế hoạch tiếp nhận của HRD Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tổ chức giáo dục định hướng Khóa K08-SN/2022 và đề nghị...
Điều chỉnh thời gian thông báo thi và tổ chức thi tiếng Hàn

11

2022

Điều chỉnh thời gian thông báo thi và tổ chức thi tiếng Hàn

Triển khai Quyết định số 902/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 29/9/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho người lao động có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 15/11/2022

11

2022

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 15/11/2022

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 15/11/2022...
Kế hoạch xuất cảnh ngày 14/11/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

11

2022

Kế hoạch xuất cảnh ngày 14/11/2022 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 14/11/2022 (tải danh sách tại đây) như sau:
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 14/11/2022

11

2022

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 14/11/2022

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 14/11/2022...
Tập trung hoàn thiện thủ tục xuất cảnh cho lao động thuộc đối tượng CBT đặc biệt đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

11

2022

Tập trung hoàn thiện thủ tục xuất cảnh cho lao động thuộc đối tượng CBT đặc biệt đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động CBT đặc biệt đã được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn và có kế hoạch xuất cảnh theo thông báo của phía Hàn Quốc tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ...
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG EPS CHƯA NHẬN CÁC KHOẢN TIỀN BẢO HIỂM

11

2022

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG EPS CHƯA NHẬN CÁC KHOẢN TIỀN BẢO HIỂM

Trên cơ sở danh sách người lao động EPS chưa nhận các khoản tiền bảo hiểm từ ngày 01/01/2022 ~ 31/10/2022 do Văn phòng đại diện Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) tại Việt Nam cung cấp, Trung tâm Lao động ngoài nước...
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG EPS ĐÃ HOÀN THIỆN THỤ TỤC VÀ NHẬN CÁC KHOẢN TIỀN BẢO HIỂM

11

2022

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG EPS ĐÃ HOÀN THIỆN THỤ TỤC VÀ NHẬN CÁC KHOẢN TIỀN BẢO HIỂM

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động đã hoàn thiện các thủ tục nhận các khoản tiền bảo hiểm trong năm 2022 (xem chi tiết tại đây). Hiện nay, vẫn còn một số người lao động chưa làm các thủ tục nhận các...