0888.770.988
1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 11/6/2023

06

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 11/6/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 11/6/2023...
Tổ chức giáo dục định hướng khóa K05-SN/2023

05

2023

Tổ chức giáo dục định hướng khóa K05-SN/2023

Triển khai kế hoạch phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc năm 2023, căn cứ kế hoạch tiếp nhận của HRD Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tổ chức giáo dục định hướng Khóa K05-SN/2023 và đề nghị...
Kết quả Vòng 1 - Thi tiếng Hàn năm 2023 trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

05

2023

Kết quả Vòng 1 - Thi tiếng Hàn năm 2023 trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

​Từ ngày 09/05 đến 18/5/2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 16/5/2023

05

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 16/5/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 16/5/2023...
Kế hoạch xuất cảnh ngày 15/5/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

05

2023

Kế hoạch xuất cảnh ngày 15/5/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 15/5/2023 (tải danh sách tại đây) như sau:
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 15/5/2023

05

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 15/5/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 15/5/2023...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 14/5/2023

05

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 14/5/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 14/5/2023...
Danh sách ca thi, địa điểm thi kỳ thi tiếng Hàn trong ngành Sản xuất chế tạo đợt 1 năm 2023

05

2023

Danh sách ca thi, địa điểm thi kỳ thi tiếng Hàn trong ngành Sản xuất chế tạo đợt 1 năm 2023

Triển khai Quyết định số 237/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 07/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho người lao động có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi làm việc...
Kế hoạch xuất cảnh ngày 08/5/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

05

2023

Kế hoạch xuất cảnh ngày 08/5/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 08/5/2023 (tải danh sách tại đây) như sau:
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 08/5/2023

05

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 08/5/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 08/5/2023...
KẾ HOẠCH CẤP PHÉP LAO ĐỘNG LẦN 3 NĂM 2023

05

2023

KẾ HOẠCH CẤP PHÉP LAO ĐỘNG LẦN 3 NĂM 2023

Luật Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc được Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngày 16/8/2003, quy định Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS ), có hiệu lực từ ngày...
Danh sách ca thi, địa điểm thi kỳ thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2023

04

2023

Danh sách ca thi, địa điểm thi kỳ thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2023

Triển khai Quyết định số 237/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 07/3/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho người lao động có nguyện vọng đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn...
Tập trung hoàn thiện thủ tục xuất cảnh và rút tiền ký quỹ cho lao động thuộc đối tượng mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS đợt 03/2023

04

2023

Tập trung hoàn thiện thủ tục xuất cảnh và rút tiền ký quỹ cho lao động thuộc đối tượng mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS đợt 03/2023

Căn cứ danh sách người lao động thuộc đối tượng mẫu mực đăng ký nguyện vọng và cung cấp thông tin xin cấp visa đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo người lao động thời gian tập...
Bổ sung người lao động tham gia đào tạo định hướng theo hình thức trực tuyến Khóa K03-KH/2023

04

2023

Bổ sung người lao động tham gia đào tạo định hướng theo hình thức trực tuyến Khóa K03-KH/2023

Ngày 14/04/2023 Trung tâm Lao động ngoài nước đã thông báo đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố và người lao động về kế hoạch tổ chức và danh sách người lao động tham gia đào tạo giáo dục định hướng và...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 25/4/2023

04

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 25/4/2023

​Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 25/4/2023...