0888.770.988
1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Kết quả kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề trong ngành Sản xuất chế tạo, Nông nghiệp và Ngư nghiệp lần 2 năm 2022

12

2022

Kết quả kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề trong ngành Sản xuất chế tạo, Nông nghiệp và Ngư nghiệp lần 2 năm 2022

Triển khai kế hoạch tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2022, từ ngày 28/11 đến ngày 19/12/2022 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 25/12/2022

12

2022

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 25/12/2022

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 25/12/2022...
Bổ sung cách thức khai báo thông tin đối với lao động EPS

12

2022

Bổ sung cách thức khai báo thông tin đối với lao động EPS

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động EPS khai báo thông tin sau khi nhập cảnh Hàn Quốc và Trước khi khi hết hạn hợp đồng về nước, ngoài một số hình thức khai báo đang thực hiện, Văn phòng QLLĐ EPS tại Hàn Quốc bổ...
Bổ sung người lao động tham gia đào tạo định hướng theo hình thức trực tuyến Khóa K02-TT/2022

11

2022

Bổ sung người lao động tham gia đào tạo định hướng theo hình thức trực tuyến Khóa K02-TT/2022

Ngày 25/11/2022 Trung tâm Lao động ngoài nước đã thông báo đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố và người lao động về kế hoạch tổ chức và danh sách người lao động tham gia khóa đào tạo giáo dục định...