0888.770.988
1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Kế hoạch xuất cảnh ngày 24/4/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

04

2023

Kế hoạch xuất cảnh ngày 24/4/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 24/4/2023 (tải danh sách tại đây) như sau:
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 23/4/2023

04

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 23/4/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 23/4/2023...
Tổ chức khóa đào tạo định hướng theo hình thức trực tuyến Khóa K03-KH/2023

04

2023

Tổ chức khóa đào tạo định hướng theo hình thức trực tuyến Khóa K03-KH/2023

Triển khai kế hoạch phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc năm 2023, trên cơ sở trao đổi, thống nhất với HRD Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tổ chức,
Kế hoạch xuất cảnh ngày 18/4/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

04

2023

Kế hoạch xuất cảnh ngày 18/4/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 18/4/2023 (tải danh sách tại đây) như sau:
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 18/4/2023

04

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 18/4/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 18/4/2023...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 17/4/2023

04

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 17/4/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 17/4/2023...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 11/4/2023

04

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 11/4/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 11/4/2023...
Kế hoạch xuất cảnh ngày 10/4/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

04

2023

Kế hoạch xuất cảnh ngày 10/4/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động mẫu mực có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 10/4/2023 (tải danh sách tại đây) như sau:
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 10/4/2023

04

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 10/4/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 10/4/2023...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 09/4/2023

04

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 09/4/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 09/4/2023...
VÒNG 2 KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KỲ THI EPS TOPIK | TRUNG TÂM HỌC TIẾNG HÀN TẠI VINH

03

2023

VÒNG 2 KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KỲ THI EPS TOPIK | TRUNG TÂM HỌC TIẾNG HÀN TẠI VINH

Korea Link là một trong những Trung tâm học tiếng Hàn tại Vinh - Nghệ An uy tín, chất lượng nhất trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận hiện nay. Mọi sự cố gắng của Trung tâm đều nhằm mục đích khiến cho khách hàng và học...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 27/3/2023

03

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 27/3/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 27/3/2023...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh LĐMM ngày 27/3/2023

03

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh LĐMM ngày 27/3/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 27/3/2023...
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 28/3/2023

03

2023

Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 28/3/2023

Triển khai kế hoạch tổ chức xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc đối với người lao động tham gia Chương trình EPS, Trung tâm Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động tham gia tập trung xuất cảnh vào ngày 28/3/2023...