0888.770.988
1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin XKLD Hàn Quốc

KẾ HOẠCH CẤP PHÉP LAO ĐỘNG LẦN 1 NĂM 2024

14:18 19/01/2024

Luật Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc được Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngày 16/8/2003, quy định Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS ), có hiệu lực từ ngày 16/8/2004.

Theo quy định của Luật này, các doanh nghiệp Hàn Quốc khi không tuyển dụng được lao động trong nước sẽ được phép tuyển dụng lao động nước ngoài với số lượng nhất định; việc giới thiệu, quản lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến người lao động nước ngoài do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc thực hiện. Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã ký Bản Ghi nhớ với các nước để phái cử và tiếp nhận lao động đến Hàn Quốc làm việc.

📅 QUY MÔ PHÂN BỔ LÊN ĐẾN 34.465 NGƯỜI CHO 16 NƯỚC

👷‍♂️ Sản xuất chế tạo: 23.232 người
🚢 Đóng tàu: 1.500 người
🌾 Nông nghiệp: 4.209 người
🎣 Ngư nghiệp: 2.595 người
🏗️ Xây dựng: 1.632 người
👨‍🍳 Dịch vụ: 1.297 người

📝 THỜI GIAN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG:

  • SXCT và đóng tàu: 29/02 ~ 08/03/2024
  • Các ngành khác: 11/3~ 15/3/2024
  • Cấp giấy phép cho doanh nghiệp bị trì hoãn: 19/3 ~ 20/3/2024

Trung tâm Hàn ngữ KoreaLink

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Ecocity, Số 5 Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An

Hotline: 0888.770.988 / 0973.673.099  

Email: korealink.vn@gmail.com