0888.770.988
1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin XKLD Hàn Quốc

KẾ HOẠCH CẤP PHÉP LAO ĐỘNG LẦN 4 NĂM 2023

09:44 06/09/2023

Luật Cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc được Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngày 16/8/2003, quy định Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (gọi tắt là Chương trình EPS ), có hiệu lực từ ngày 16/8/2004.

Theo quy định của Luật này, các doanh nghiệp Hàn Quốc khi không tuyển dụng được lao động trong nước sẽ được phép tuyển dụng lao động nước ngoài với số lượng nhất định; việc giới thiệu, quản lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến người lao động nước ngoài do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc thực hiện. Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã ký Bản Ghi nhớ với các nước để phái cử và tiếp nhận lao động đến Hàn Quốc làm việc.

QUY MÔ PHÂN BỔ LAO ĐỘNG CHO 16 NƯỚC:

 • Sản xuất chế tạo: 20.919 người
 • Công nghiệp đóng tàu: 1.577 người
 • Nông nghiệp: 5.609 người
 • Ngư nghiệp: 2.834 người
 • Xây dựng: 1.431 người
 • Dịch vụ: 2.634 người

THỜI GIAN CẤP PHÉP LAO ĐỘNG:

 • Kết quả sẽ được công bố vào ngày 18/10/2023!
 • Cấp giấy phép lao động:
 • Ngành sản xuất chế tạo và đóng tàu: Từ 19/10/2023 đến27/10/2023
 • Các ngành khác: 30/10 đến 03/11/2023
 • Cấp giấy phép cho doanh nghiệp bị trì hoãn: 07/11 đến 08/11/2023
 • Cấp giấy phép bổ sung: 10/11; 13/11/2023

Trung tâm Hàn ngữ KoreaLink

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Ecocity, Số 5 Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An

Hotline: 0888.770.988 / 0973.673.099  

Email: korealink.vn@gmail.com