0888.770.988
1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Thông báo mức thu chi phí dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình EPS trong ngành Sản xuất chế tạo và Ngư nghiệp Đợt 1

08:38 08/11/2021

Tiếp theo Công văn số 1126/TTLĐNN-TCLĐ ngày 15/10/2021 của Trung tâm Lao động ngoài nước về thông tin hướng dẫn tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2021 ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo đến Quý Sở mức thu chi phí dự thi tiếng Hàn cho đợt tiếp nhận đăng ký từ ngày 08/11 - 15/11/2021 là: 550.000đ/người (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi nghìn đồng).

Đề nghị quý Sở chuyển chi phí dự thi tiếng Hàn kèm theo danh sách người lao động đăng ký dự thi đã nộp tiền (Mẫu kèm theo) cho Trung tâm Lao động ngoài nước chậm nhất trong ngày 17/11/2021.

Thông tin tài khoản nhận tiền như sau:
Tên tài khoản: Trung tâm Lao động ngoài nước
Số tài khoản: 1440201030194
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Bắc Hà Nội

Khi chuyển tiền, đề nghị Quý Sở ghi rõ nội dung trên ủy nhiệm chi hoặc giấy nộp tiền: tên địa phương chuyển tiền và số người đăng ký dự thi.

Ví dụ: Hà Nội chuyển tiền chi phí dự thi tiếng Hàn năm 2021 cho 100 người.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Sở./.

Trung tâm Hàn ngữ KoreaLink

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Ecocity, Số 5 Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An

Hotline: 0888.770.988 / 0973.673.099  

Email: korealink.vn@gmail.com