0888.770.988
1
Bạn cần hỗ trợ?

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 07 - 08/2020

07

2020

Lịch khai giảng tháng 07 - 08/2020

Trung tâm Hàn Ngữ Korea Link xin phép được thông báo đến quý học viên đang quan tâm và có nhu cầu học tiếng Hàn lịch khai giảng tháng 07 - 08/2020. Kính mời học viên và gia đình tham khảo để lựa chọn đăng ký các lớp học phù hợp nhất.
Lịch khai giảng tháng 6/2020 | Trung tâm Ngoại Ngữ Korea Link

05

2020

Lịch khai giảng tháng 6/2020 | Trung tâm Ngoại Ngữ Korea Link

Trung tâm Hàn Ngữ Korea Link xin phép được thông báo đến quý học viên đang quan tâm và có nhu cầu học tiếng Hàn lịch khai giảng tháng 06/2020. Kính mời học viên và gia đình tham khảo để lựa chọn đăng ký các lớp học phù hợp nhất.
Lịch khai giảng các lớp tiếng hàn tháng 03/2020

02

2020

Lịch khai giảng các lớp tiếng hàn tháng 03/2020

Trung tâm Hàn Ngữ Korea Link xin phép được thông báo đến quý học viên đang quan tâm và có nhu cầu học tiếng Hàn lịch khai giảng tháng 03/2020. Kính mời học viên và gia đình tham khảo để lựa chọn đăng ký các lớp học phù hợp nhất.
Lịch khai giảng tháng 2/2020 | Trung tâm Ngoại Ngữ Korea Link

01

2020

Lịch khai giảng tháng 2/2020 | Trung tâm Ngoại Ngữ Korea Link

Trung tâm Hàn Ngữ Korea Link xin phép được thông báo đến quý học viên đang quan tâm và có nhu cầu học tiếng Hàn lịch khai giảng tháng 2/2020. Mời mọi người cùng tham khảo:
Lịch khai giảng tháng 12/2019

11

2019

Lịch khai giảng tháng 12/2019

Trung tâm Hàn Ngữ Korea Link xin phép được thông báo đến quý học viên đang quan tâm và có nhu cầu học tiếng Hàn lịch khai giảng tháng 12/2019. Mời mọi người cùng tham khảo:
Lịch khai giảng tháng 11/2019

11

2019

Lịch khai giảng tháng 11/2019

Trung tâm Hàn Ngữ Korea Link xin phép được thông báo đến quý học viên đang quan tâm và có nhu cầu học tiếng Hàn lịch khai giảng tháng 11/2019. Mời mọi người cùng tham khảo: