0888.770.988
1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Thông tin XKLD Hàn Quốc

Đăng ký làm thời vụ đối với lao động EPS hết hạn hợp đồng

02

2021

Đăng ký làm thời vụ đối với lao động EPS hết hạn hợp đồng

Ngày 15/02/2021 Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo về việc cho phép người nước ngoài, trong đó có lao động E9 đã hết hạn hợp đồng được phép đăng ký làm việc mùa vụ lĩnh vực Nông nghiệp và Ngư nghiệp trong thời gian chờ chuyến bay về...
THÔNG BÁO: Kết quả kiểm tra tay nghề ngành Ngư nghiệp và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

01

2021

THÔNG BÁO: Kết quả kiểm tra tay nghề ngành Ngư nghiệp và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

Từ ngày 06/01 đến ngày 08/01/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức Vòng 2 - Kiểm tra tay nghề cho những người lao động đã đạt yêu cầu qua Kỳ thi tiếng Hàn trong ngành...
Kế hoạch kiểm tra tay nghề ngành Ngư nghiệp – Năm 2020

12

2020

Kế hoạch kiểm tra tay nghề ngành Ngư nghiệp – Năm 2020

Triển khai kế hoạch tổ chức thi Vòng 2 – Kiểm tra tay nghề cho những người lao động đã đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn năm 2020 trong ngành ngư nghiệp, căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, Trung tâm Lao...
Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn trong ngành Ngư nghiệp năm 2020

12

2020

Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn trong ngành Ngư nghiệp năm 2020

Triển khai kế hoạch tuyển chọn người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2020, từ ngày 24/8 -11/9 và từ ngày 28 - 30/10/2020 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn...
Kết quả kỳ kiểm tra tay nghề bổ sung trong ngành sản xuất chế tạo năm 2020

11

2020

Kết quả kỳ kiểm tra tay nghề bổ sung trong ngành sản xuất chế tạo năm 2020

Ngày 30/10/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kiểm tra tay nghề bổ sung cho những người lao động bị hoãn tham dự kỳ kiểm tra tay nghề trong ngành sản xuất chế tạo...
Thông báo hướng dẫn thủ tục nhận tiền bảo hiểm đối với lao động EPS

11

2020

Thông báo hướng dẫn thủ tục nhận tiền bảo hiểm đối với lao động EPS

Theo quy định của Chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc (gọi tắt là Chương trình EPS), người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS khi về nước sẽ được nhận hai...
Gia hạn hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

11

2020

Gia hạn hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

Theo thông báo của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc của những người lao động có tên trong danh sách dưới đây đã hết hiệu lực. Để gia hạn hồ sơ, Trung tâm Lao động...
Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính năm 2020

11

2020

Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính năm 2020

Căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc ngày 26/10/2020, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo anh/chị đã đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính năm 2020 (tổ chức từ ngày 22/09 đến ngày...
Thông báo kế hoạch kiểm tra tay nghề bổ sung trong ngành sản xuất chế tạo năm 2020

10

2020

Thông báo kế hoạch kiểm tra tay nghề bổ sung trong ngành sản xuất chế tạo năm 2020

Triển khai kế hoạch tổ chức thi Vòng 2 – Kiểm tra tay nghề cho những người lao động đã đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn Đợt 2 năm 2020 trong ngành sản xuất chế tạo, căn cứ thông báo ngày 21/10/2020 của Cơ quan phát triển nguồn nhân...
Thông báo danh sách ca thi bổ sung kỳ thi tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp năm 2020

10

2020

Thông báo danh sách ca thi bổ sung kỳ thi tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp năm 2020

Triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn được thông báo tại Công văn số 1815/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 25/05/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, căn cứ Thông báo ngày 21/10/2020 của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc...
Kế hoạch tổ chức thi, danh sách dự thi và ca thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính năm 2020

09

2020

Kế hoạch tổ chức thi, danh sách dự thi và ca thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính năm 2020

Triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính cho người lao động hoàn thành hợp đồng về nước đúng hạn, căn cứ Công văn thông báo của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc về thời gian và địa...
Thông báo kết quả Kỳ kiểm tra tay nghề đợt 2 năm 2020 ngành sản xuất chế tạo

08

2020

Thông báo kết quả Kỳ kiểm tra tay nghề đợt 2 năm 2020 ngành sản xuất chế tạo

Từ ngày 04/08 đến ngày 07/08/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kiểm tra tay nghề cho người lao động đạt yêu cầu qua Vòng 1 - Kỳ thi tiếng Hàn trong ngành sản xuất...
Thông báo danh sách ca thi Kỳ thi tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp năm 2020

08

2020

Thông báo danh sách ca thi Kỳ thi tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp năm 2020

Triển khai Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn được thông báo tại Công văn số 1815/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 25/05/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, căn cứ Thông báo ngày 14/08/2020 của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc...
Thông báo: kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng thời hạn năm 2020

08

2020

Thông báo: kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng thời hạn năm 2020

Căn cứ theo thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) về kỳ kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính cho người lao động đã làm việc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn và có nguyện vọng tái nhập...
Kế hoạch kiểm tra tay nghề ngành sản xuất chế tạo đợt 2 – năm 2020

07

2020

Kế hoạch kiểm tra tay nghề ngành sản xuất chế tạo đợt 2 – năm 2020

Triển khai kế hoạch tổ chức thi Vòng 2 – Kiểm tra tay nghề cho những người lao động đã đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn Đợt 2 năm 2020 trong ngành sản xuất chế tạo, căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn...